Dottir 20% off

סינון

    המחשבה שעומדת מאחורי העיצוב של המותג הוא החיים הנורדים.
    המטרה של הפריטים שלהם הוא שיהיה לנו קל לשלב אותם בתוך החיים הקיימים שלנו בבית.
    רק כמה מפעלים בודדים מצליחים לייצר את הטכניקה המורכבת של הקרמיקה שהמותג מעצב.