Doing Goods

סינון
    המותג התחיל מאהבה של הבעלים לאיסוף אוצרות. עם הזמן, היא לקחה את הפריטים הנדירים שמצאה בטיוליה והפכה אותם למותג בסגנון שלה. הסדנה שלהם נמצאת בהודו, שם הם מייצרים את כל הפריטים בעבודת יד בסחר הוגן.